Lưu trữ thẻ: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh

Quy định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

quy-dinh-dieu-chinh-ke-hoach-lua-chon-nha-thau

Quy định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo khoản 1 Điều 9 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung 1. …

Xem chi tiết »