Trang Chủ / Lưu trữ thẻ: Kết thúc dự án

Lưu trữ thẻ: Kết thúc dự án

Quy định về bàn giao công trình xây dựng, hồ sơ bàn giao công trình bao gồm những gì ?

kiem-tra-cong-tac-nghiem-thu-cong-trinh-xay-dung

1. Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 124 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 46 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 2. Tùy theo điều kiện cụ thể của công trình, từng phần công …

Đọc thêm »