Lưu trữ thẻ: #Mẫu quy trình bảo hành công trình xây dựng

Quy định về bảo hành công trình xây dựng

Quy định về bảo hành công trình xây dựng

Bảo hành công trình xây dựng là sự cam kết của nhà thầu về trách nhiệm khắc phục, sửa chữa trong một thời gian nhất định các hư hỏng, khiếm khuyết có thể xảy ra trong quá trình khai thác, sử dụng công trình xây dựng. Bảo hành công trình …

Xem chi tiết »