Lưu trữ thẻ: #Phương pháp lập dự toán xây dựng công trình

Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

phuong-phap-xac-dinh-du-toan-xay-dung-cong-trinh-moi-nhat

Dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục II Thông tư số 11/2021/TT-BXD. Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí xây dựng, …

Xem chi tiết »