Lưu trữ thẻ: Quy trình đấu thầu qua mạng 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Quy trình đấu thầu qua mạng 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

quy-trinh-dau-thau-qua-mang-mot-giai-doan-hai-tui-ho-so-2022-1536x864

Quy trình đấu thầu qua mạng 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ được quy định cụ thể tại Chương III Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 và Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15 tháng 11 …

Xem chi tiết »