Lưu trữ thẻ: Thành phần hồ sơ thanh toán công trình xây dựng

Thành phần hồ sơ thanh toán công trình xây dựng

thanh-phan-ho-so-thanh-toan-cong-trinh-xay-dung

Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công thành phần  Hồ sơ kiểm soát, thanh toán vốn của dự án bao gồm:   1. Hồ sơ pháp lý của nhiệm vụ, dự án …

Xem chi tiết »