Lưu trữ thẻ: Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT

Mẫu Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

bao-cao-tinh-hinh-thuc-hien-du-an-dau-tu

Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư (Mẫu A.I.12) ban hành kèm theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định về mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư …

Xem chi tiết »