Lưu trữ thẻ: Tổng mức đầu tư xây dựng

Thẩm quyền phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng

tham-quyen-phe-duyet-tong-muc-dau-tu-xay-dung-1

Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của quyết định đầu tư xây dựng, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 60 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật xây dựng …

Xem chi tiết »

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì ?

tong-muc-dau-tu-xay-dung-cong-trinh-la-gi

Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì? Nội dung của tổng mức đầu tư xây dựng bao gồm những chi phí nào? và cách xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.   Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là gì? Tổng mức …

Xem chi tiết »