Lưu trữ thẻ: Vẽ Cung tròn trong SketchUp

Bài 4: Arc Tool (A) – Vẽ Cung tròn trong SketchUp

lenh-arc-tool-a-ve-cung-tron

Arc Tool – A Vẽ Cung tròn trong SketchUp Bước 1. Ta bắt đầu với 1 form mới như trong hình bằng cách sử dụng Công cụ Rectangle (R) để vẽ một hình chữ nhật sau đó sử dụng Push/Pull Tool (P). Bước 2. Click công cụ bằng cách vào …

Xem chi tiết »