Bài 2: Công cụ Rectangle (R) – Vẽ hình chữ nhật trong Sketchup 2020

Để vẽ hình chữ nhật trong Sketchup 2020 các bạn làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Mở 1 file mới, chọn khung nhìn Top view (Camera/Standard View/Top), click chọn công cụ Rectangle (Draw/Shapes/Rectangle) hoặc phím tắt R hoặc nhấn vào biểu tượng ve-hinh-chu-nhat-sketchup

Bước 2: Vẽ hình chữ nhật bằng cách click chuột vào điểm thứ 1 rồi kéo chuột vào điểm 2.

cong-cu-rectangle-r-ve-hinh-chu-nhat
Công cụ Rectangle (R) – Vẽ hình chữ nhật trong Sketchup

Bước 3: Trong khi vẽ hình chữ nhật, sẽ xuất hiện các trường hợp đặc biệt của hình chữ nhật.

– Hình vuông (Square): Click trỏ chuột tạo hình chữ nhật, khi thấy xuất hiện đường chéo nét đứt và xuất hiện “Square” click chuột để tạo hình vuông.

cong-cu-rectangle-r-ve-hinh-chu-nhat-2

– Hình chữ nhật vàng (Golden Section): Click trỏ chuột tạo hình chữ nhật, khi thấy xuất hiện đường chéo nét đứt và xuất hiện “Golden Section” click chuột để tạo hình chữ nhật vàng.

cong-cu-rectangle-r-ve-hinh-chu-nhat-3
Công cụ Rectangle (R) – Vẽ hình chữ nhật trong Sketchup

Ghi chú:

Hình chữ nhật vàng là hình chữ nhật có tỉ lệ các cạnh bằng 1: φ , tức là vào khoảng: 1:1,618. Cách lập một hình chữ nhật vàng theo phương pháp Le Corbusier được mô tả dưới đây:

– Vẽ một hình vuông cạnh bằng 1 (đỏ).

– Vẽ một đoạn thẳng từ trung điểm của một cạnh đến một trong hai giao điểm của hai cạnh đối diện.

– Lấy đoạn thẳng vừa vẽ làm bán kính, vẽ một đường tròn. Đường tròn này sẽ định vị điểm thứ ba của hình chữ nhật tại giao điểm của đường tròn và cạnh chứa tâm đường tròn kéo dài.

Xem thêm: Công cụ LINE – Vẽ đoạn thẳng trong Sketchup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *