Thép tấm SS400 là gì? Tiêu chuẩn thép SS400

thep-ss400-la-gi-tieu-chuan-thep-ss400

Thép tấm là một trong những loại thép được tiêu thụ và sử dụng nhiều nhất trong các loại thép thông dụng hiện nay. Thép tấm được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp và xây nhà trọn gói. Trong đó thép tấm SS400 là loại mác thép tiêu chuẩn …

Xem chi tiết »

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

quy-dinh-ve-chi-phi-tu-van-dau-tu-xay-dung

  Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định tại điều 31 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau: Điều 31. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1. …

Xem chi tiết »

Định mức thu nhập chịu thuế tính trước

dinh-muc-thu-nhap-chiu-thue-tinh-truoc-moi-nhat

Thu nhập chịu thuế tính trước (khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng) được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp được hướng dẫn tại Bảng 3.5 Phụ lục số …

Xem chi tiết »

Quy định về dự toán gói thầu xây dựng

du-toan-gia-goi-thau-xay-dung-2022

Dự toán gói thầu xây dựng được quy định cụ thể tại các điều 16, điều 17, điều 18 và điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng như sau: Điều 16. Quy định …

Xem chi tiết »

Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

dieu-chinh-du-toan-xay-dung-cong-trinh-2022

Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để xây dựng công trình được xác định theo thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp dự án chỉ yêu cầu …

Xem chi tiết »

Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng

dinh-muc-chi-phi-giam-sat-thi-cong-moi-nhat

Giám sát thi công công trình là hoạt động theo dõi quá trình thi công tại công trường, đảm bảo chất lượng, khối lượng tuân theo thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành cũng như các vấn đề về tiến độ xây dựng, an toàn lao động …

Xem chi tiết »